Giá trị cốt lõi.

 

 ✈ Chúng tôi yêu công việc của chúng tôi

 

 ✈ Đến được với nhau là sự tiến bộ - Làm việc được với nhau là thành công

 

 ✈ Khách hàng đem đến cho chúng tôi cái họ cần – Công việc của chúng tôi là thỏa mãn nhu cầu của họ

 

 ✈Bổn phận của chúng tôi là làm cho khách hàng hiểu rằng họ luôn đúng và chúng tôi luôn đồng tình với quan điểm này.

 

 

 

“Nhận hàng ngay - Giao liền tay”