Nếu có bất cứ câu hỏi nào về hàng hoá, bưu phẩm của mình, hãy liên hệ với chúng tôi 0868.00.11.22

Thông tin vận đơn:

Người gửi
Người nhận
Nơi nhận
Dịch vụ
Khối lượng Kg
Ngày gửi
Ngày Nhận
Phương thức thanh toán
Tiền thu hộ VNĐ

“Nhận hàng ngay - Giao liền tay”