Nếu có bất cứ câu hỏi nào về hàng hoá, bưu phẩm của mình, hãy liên hệ với chúng tôi 0868.00.11.22

Thông tin vận đơn:

Nơi gửi
Gửi Đến
Dịch vụ
Khối lượng Kg
Chi phí vận chuyển VNĐ
Ngày gửi
Ngày Nhận
Người nhận
Phương thức thanh toán
Tiền thu hộ VNĐ

“Nhận hàng ngay - Giao liền tay”